cover
บริการผู้ช่วยขายสินค้าออนไลน์
ครบวงจรสำหรับ e-commerce
delphoenix
ให้บริการผู้ช่วยขายสินค้าออนไลน์ครบวงจร
service
ใช้งานง่าย
service
ลดเวลา
service
ลดค่าใช้จ่าย
service
เพิ่มยอดขาย
สำหรับผู้ประกอบการ SME เปรียบเสมือนการที่คุณได้ผู้ช่วยด้านการตลาด ผู้ช่วยกราฟฟิคดีไซน์
ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า และผู้ช่วยเพิ่มยอดขาย
เริ่มต้นใช้บริการผู้ช่วยขาย delphoenix(เดลฟีนิก) ง่ายๆเพียงลงทะเบียนกับเรา
ที่เหลือเราจะเป็นผู้กระจายสินค้า และขายสินค้าให้คุณบนโลกออนไน์อย่างรวดเร็ว
PLATFORM (แพลตฟอร์ม)
แฟลตฟอร์มที่รวบรวมตัวแทนขาย เพื่อช่วยคุณกระจายสินค้า
play ทีมงานมากประสบการณ์ ด้านออนไลน์ คอยให้คำแนะนำ
play ทีมกราฟฟิกดีไซน์ ช่วยเหลือด้านภาพลักษณ์แบรนด์
play ทีมถ่ายภาพนิ่ง และวีดีโอ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
platform
program
ระบบตัวแทนออนไลน์
แพลตฟอร์มของเรารวบรวมตัวแทน เพื่อช่วยคุณกระจายสินค้าของคุณ อย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มชั้นนำมากกว่า 2000 ร้านค้า เริ่มต้นง่ายๆ เพียงลงทะเบียนกับเรา
สื่อของเรา
ช่องทางกระจายสินค้า
amazon ebay
lazada          shopee
traffic sharing
ขายสินค้าออนไลน์
ยุ่งยาก ทำอย่างไร?
แบบฟอร์มกรอกลงทะเบียน
Register Now
โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
Already have an account? Login Here